Nezbudská Lúčka

Katastrálne územia

Nezbudská Lúčka 867438

Základné sídelné jednotky

Nezbudská Lúčka 26743

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Nezbudská Lúčka (SK031B558168)