mesto

Nitra

Časti obce

Čermáň 406624
Diely 414981
Dolné Krškany 402503
Dražovce 402709
Horné Krškany 406612
Chrenová 406650
Janíkovce 410275
Klokočina 414979
Kynek 406636
Mlynárce 406648
Párovské Háje 414967
Staré Mesto 414955
Zobor 417105

Katastrálne územia

Dolné Krškany 812021
Dražovce 812854
Horné Krškany 840076
Chrenová 840378
Kynek 840203
Mikov dvor 840564
Mlynárce 840254
Nitra 839914
Párovské Háje 840165
Veľké Janíkovce 868035
Zobor 840319

Základné sídelné jednotky

Bita 27645
Briežok 28014
Cirmáň 24010
Číneš 23992
Dobrotka 27631
Dolné Krškany 21202
Dolné lúky I 24052
Dolné Lúky II 28276
Dolné Lúky III 28277
Dolný Čermáň 24004
Dražovce 21285
Dvorčany 21203
Dvorčiansky les 27646
Hôrka I 28012
Hôrka II 28280
Horné Krškany 24007
Horné mesto 23990
Horný Čermáň 24005
Horný Zobor 24031
Huňadské 27647
Chrenová - atletický štadión 24038
Chrenová I 24037
Chrenová II 24041
Chrenová III 24045
Chrenová IV 24040
Janíkovce 26803
Kalvária 24002
Katruša 28169
Klčoviská 24019
Klokočina I 28016
Klokočina II 27621
Klokočina III 24013
Klokočina - Strojár 28017
Klokočina - Strojár 28017
Kynecká dolina I 24021
Kynecká dolina III 28279
Kynek 24020
Levická cesta 28015
Liečebný ústav 21286
Lukov 24015
Lupka 24029
Martinský vrch 27636
Mikova Ves 24056
Mlynárce 24025
Mlynárce - tehelňa 24018
Mlyny 23997
Mraziarne 24008
Nitra - Dolné mesto 23991
Niže hradskej 24023
Nová Chrenová 24039
Novosady 24046
Párovce 23993
Párovské Háje 24016
Párovské lúky 23994
Pasienok 24026
Pod borinou 24000
Pod cukrovarom 24027
Pod dražovskou cestou 24028
Pod Hôrkou 28011
Pod kalváriou 24001
Pod liečebným ústavom 27635
Pod Lupkou 27627
Pod Tabakovou 24035
Pod tehelňou I 24003
Pod tehelňou II 28278
Pod Toboľou 24006
Predmostie 24036
Pri cintoríne 23996
Pri Čechynciach 27648
Pri Červenom kríži 23995
Priemyselný obvod Cirmáň 24009
Pri stanici 23999
Selenec 24048
Sihoť 24034
Staré letisko 23998
Stredný Zobor 24032
Šúdol 28010
Veľký Cer 24014
Vinohrady 28013
Voliarova dolina 27632
Východný Zobor 24033
Vysoké školy 24043
Výstavisko 24044
Za cukrovarom 24017
Za Katrušou - Orechov 24012
Za mlynom 27630
Západný Zobor 24030
Železničná stanica 24055

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Nitra (SK0233500011)