Nitrianske Sučany

Katastrálne územia

Nitrianske Sučany 840726

Základné sídelné jednotky

Nitrianske Sučany 24072

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Nitrianske Sučany (SK0227514241)