Nitrica

Časti obce

Dvorníky nad Nitricou 406703
Račice 406715

Katastrálne územia

Dvorníky nad Nitricou 840742
Račice 840751

Základné sídelné jednotky

Dvorníky nad Nitricou 24074
Račice 24075