Nižná Boca

Katastrálne územia

Nižná Boca 840785

Základné sídelné jednotky

Nižná Boca 24078

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Nižná Boca (SK0315510874)