Nižná Boca

Katastrálne územia

Nižná Boca 840785

Základné sídelné jednotky

Nižná Boca 24078