Nižná Jablonka

Katastrálne územia

Nižná Jablonka 840807

Základné sídelné jednotky

Nižná Jablonka 24080

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Nižná Jablonka (SK0412520535)