Nižná Kamenica

Katastrálne územia

Nižná Kamenica 840823

Základné sídelné jednotky

Nižná Kamenica 24082

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Nižná Kamenica (SK0426521728)