Nižná Olšava

Katastrálne územia

Nižná Olšava 840858

Základné sídelné jednotky

Nižná Olšava 24085

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Nižná Olšava (SK041B527637)