Nižná Pisaná

Katastrálne územia

Nižná Pisaná 840866

Základné sídelné jednotky

Nižná Pisaná 24086

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Nižná Pisaná (SK041C527645)