Nižná

Katastrálne územia

Nižná 840769

Základné sídelné jednotky

Nižná 24076

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Nižná (SK0214507369)