Nižná

Katastrálne územia

Nižná 840769

Základné sídelné jednotky

Nižná 24076