Nižná Polianka

Katastrálne územia

Nižná Polianka 840882

Základné sídelné jednotky

Nižná Polianka 24088

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Nižná Polianka (SK0411519634)