Nižné Repaše

Katastrálne územia

Nižné Repaše 841030

Základné sídelné jednotky

Nižné Repaše 24103

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Nižné Repaše (543390)