Nižný Hrabovec

Katastrálne územia

Nižný Hrabovec 841072

Základné sídelné jednotky

Nižný Hrabovec 24107

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Nižný Hrabovec (SK041D528901)