Nižný Komárnik

Katastrálne územia

Nižný Komárnik 841137

Základné sídelné jednotky

Nižný Komárnik 24113

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Nižný Komárnik (SK041C527653)