Nižný Lánec

Katastrálne územia

Nižný Lánec 841153

Základné sídelné jednotky

Nižný Lánec 24115

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Nižný Lánec (SK0426521761)