Nižný Orlík

Katastrálne územia

Nižný Orlík 841170

Základné sídelné jednotky

Nižný Orlík 24117

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Nižný Orlík (SK041C527670)