Nižný Skálnik

Katastrálne územia

Nižný Skálnik 868647

Základné sídelné jednotky

Nižný Skálnik 26864