Nižný Slavkov

Katastrálne územia

Nižný Slavkov 841188

Základné sídelné jednotky

Nižný Slavkov 24118

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Nižný Slavkov (SK0418524921)