Nižný Tvarožec

Katastrálne územia

Nižný Tvarožec 841196

Základné sídelné jednotky

Nižný Tvarožec 24119

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Nižný Tvarožec (SK0411519669)