Nižný Žipov

Katastrálne územia

Nižný Žipov 841200

Základné sídelné jednotky

Nižný Žipov 24120

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Nižný Žipov (SK042B528609)