Nolčovo

Katastrálne územia

Nolčovo 841218

Základné sídelné jednotky

Nolčovo 24121

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Nolčovo (SK0316512486)