Nová Bošáca

Katastrálne územia

Nová Bošáca 841501

Základné sídelné jednotky

Grúň 24148
Nová Bošáca 24150
Ochodníčkovci 24151
Predpoloma 24152
Predpolomská dolina 24153
Prieseky 24154
Šiance 24155
Španie 24156