mesto

Nová Dubnica

Časti obce

Malý Kolačín 404421
Nová Dubnica 406855
Veľký Kolačín 404433

Katastrálne územia

Malý Kolačín 825417
Nová Dubnica 841757
Veľký Kolačín 825425

Základné sídelné jednotky

Dubovec 27734
Malý Kolačín 22541
Nová Dubnica - juh 27732
Nová Dubnica - sever 27730
Nová Dubnica - stred I 24175
Nová Dubnica - stred II 28083
Nová Dubnica - východ 28085
Nová Dubnica - západ I 27731
Nová Dubnica - západ II 28084
Pri Brôdku 28086
Pri Potokoch 27733
Veľký Kolačín 22542

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Nová Dubnica (SK0222513440)