Nová Kelča

Katastrálne územia

Nová Kelča 841765

Základné sídelné jednotky

Nová Kelča 24176

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Nová Kelča (SK041D528935)