Nová Kelča

Katastrálne územia

Nová Kelča 841765

Základné sídelné jednotky

Nová Kelča 24176