Nová Lehota

Katastrálne územia

Nová Lehota 841781

Základné sídelné jednotky

Dolina 24177
Nová Lehota 24178

Trenčiansky kraj (3) » Okres Nové Mesto nad Váhom (304) » Nová Lehota (SK0224506311)