Nová Ves nad Žitavou

Katastrálne územia

Nová Ves nad Žitavou 841943

Základné sídelné jednotky

Nová Ves nad Žitavou 24194

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Nová Ves nad Žitavou (SK0233500631)