Nová Vieska

Časti obce

Arad 414748
Nová Vieska 406892

Katastrálne územia

Nová Vieska 841960

Základné sídelné jednotky

Arad 24195
Nová Vieska 24196
Réva 25993

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Nová Vieska (SK0234503436)