Nové Hony

Časti obce

Nové Hony 406911
Ružová Osada 415341

Katastrálne územia

Nové Hony 842010

Základné sídelné jednotky

Nové Hony 24201
Ružová Osada 24202