Novoť

Časti obce

Novoť 406960
Novotský Duľov 417014

Katastrálne územia

Novoť 842877

Základné sídelné jednotky

Barutová 24286
Novoť 24287
Novotský Duľov 24288

Žilinský kraj (5) » Okres Námestovo (507) » Novoť (SK0317509884)