Obeckov

Katastrálne územia

Obeckov 843024

Základné sídelné jednotky

Obeckov 24302