Obid

Katastrálne územia

Obid 843032

Základné sídelné jednotky

Obid 24303

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Obid (SK0234582361)