Obid

Katastrálne územia

Obid 843032

Základné sídelné jednotky

Obid 24303