Oborín

Časti obce

Kucany 407057
Oborín 407069

Katastrálne územia

Kucany 843059
Oborín 843067

Základné sídelné jednotky

Kucany 24305
Oborín 24306