Ochodnica

Katastrálne územia

Ochodnica 843229

Základné sídelné jednotky

Belajky 24321
Kysucký Lieskovec 23038
Ochodnica 24322
Petránky 24323

Žilinský kraj (5) » Okres Kysucké Nové Mesto (504) » Ochodnica (SK0314509329)