Ochodnica

Katastrálne územia

Ochodnica 843229

Základné sídelné jednotky

Belajky 24321
Kysucký Lieskovec 23038
Ochodnica 24322
Petránky 24323