Ochtiná

Katastrálne územia

Ochtiná 843261

Základné sídelné jednotky

Ochtiná 24326

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Ochtiná (SK0428526053)