Očkov

Katastrálne územia

Očkov 843105

Základné sídelné jednotky

Očkov 24310