Očová

Katastrálne územia

Očová 843156

Základné sídelné jednotky

Holcov majer 24312
Hrochoť 21960
Obchoditá 24314
Očová 24315