Odorín

Katastrálne územia

Odorín 843164

Základné sídelné jednotky

Odorín 24316