Ohrady

Katastrálne územia

Ohrady 843172

Základné sídelné jednotky

Horné Mýto 26471
Ohrady 24317