Ohrady

Katastrálne územia

Ohrady 843172

Základné sídelné jednotky

Horné Mýto 26471
Ohrady 24317

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Ohrady (SK0211501816)