Okoč

Časti obce

Jánošíkovo na Ostrove 416721
Okoč 407082
Opatovský Sokolec 407185

Katastrálne územia

Okoč 843300
Opatovský Sokolec 843946

Základné sídelné jednotky

Asod 24327
Dropie 24331
Jánošíkovo na Ostrove 24329
Nový Golyáš 24393
Okoč 24330
Opatovský Sokolec 24394
Veľký Sek 24392
Viharoš 24332