Olcnava

Katastrálne územia

Olcnava 843466

Základné sídelné jednotky

Olcnava 24346