Oľdza

Katastrálne územia

Oľdza 843482

Základné sídelné jednotky

Oľdza 24348