Oľka

Časti obce

Krivá Oľka 407148
Oľka 411528

Katastrálne územia

Krivá Oľka 843661
Nižná Oľka 843679

Základné sídelné jednotky

Krivá Oľka 24366
Oľka 24367