Oľšavica

Časti obce

Oľšavica 407161
Podproč 413185

Katastrálne územia

Oľšavica 843709

Základné sídelné jednotky

Oľšavica 24370
Podproč 24371

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Oľšavica (SK0414543420)