Oľšavka

Katastrálne územia

Oľšavka 843733

Základné sídelné jednotky

Oľšavka 24373

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Oľšavka (SK041B527700)