Oľšinkov

Katastrálne územia

Oľšinkov 843741

Základné sídelné jednotky

Oľšinkov 24374