Olšovany

Katastrálne územia

Olšovany 843768

Základné sídelné jednotky

Olšovany 24376