Omastiná

Katastrálne územia

Omastiná 843776

Základné sídelné jednotky

Omastiná 24377