Omšenie

Katastrálne územia

Omšenie 843792

Základné sídelné jednotky

Omšenie 24379