Opatovce

Katastrálne územia

Opatovce 843873

Základné sídelné jednotky

Opatovce 24387

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Opatovce (SK0229506371)