Opiná

Katastrálne územia

Opiná 843997

Základné sídelné jednotky

Opiná 24399
Rómska osada 24398